Schermvoorbeelden

We beginnen met een overzicht van de nieuwe woorden uit deze les.
Je ziet ook woorden die in de oefeningen aan bod zullen komen.
Bekijk de vertaling. Luister naar de uitspraak en oefen die in met de spraakherkenning.
Onderaan zie je telkens de vertaling van elk woord.

Bij de sleepoefening op de woorden moet je de vertaling bij het juiste woord slepen.
Links zie je de woorden in het Nederlands, rechts staan de woorden in de taal die je wil leren.
Je krijgt maximaal 10 woorden tegelijk op het scherm. Je kan naar de volgende 10 woorden als je rechts bovenaan op de pijltjes klikt.
Tip: Je kan altijd een woord verbinden met een woord waar je al een foute verbinding mee gemaakt hebt.

Bij de schrijfoefening op de woorden moet je de juiste vertaling in het antwoordvak invullen.
Druk daarna op Enter. De oplossing verschijnt in het blauw als ze juist is. Anders krijg je een rode streep door het antwoord.
Je kan steeds de juiste oplossing opvragen. Klik daarvoor op de knop Correct antwoord.
De uitspraak kan je ook zo vaak opnieuw beluisteren als dat maar nodig is.
Met de knop Verwijderen zet je best woorden die je reeds kent tijdelijk aan de kant, zodat je de moeilijkere woorden kan inoefenen.
Met de Reset knop kan je alle verwijderde woorden er weer bij zetten.

Je hebt ondertussen de vertaling van de nieuwe woorden grondig ingeoefend en je kan ze ook uitstekend schrijven.
Nu is het tijd om je uitspraak te oefenen. Spreek de vertaling in en kijk of de recorder je begrijpt.
Beluister telkens ook je eigen opgenomen uitspraak.
Gebruik ook de knop Verwijderen voor gekende woorden, zo ga je tijd besparen en sneller vorderen.
Met de knop Reset zet je weer alle woorden in de lijst.

Het overzicht van de zinnen is een heel belangrijk onderdeel van de cursus.
Het geluid wordt nu per zin afgespeeld. Je gaat hiermee de nieuwe woorden leren toepassen.
Bestudeer in deze fase de afzonderlijke zinnen aandachtig.
Oefen de uitspraak van de volledige zinnen met de spraakherkenning.

In dit grammaticaoverzicht krijg je de grammaticapunten op een rij
die je bij de desbetreffende les moet onthouden.
Neem de grammatica aandachtig door.
Je zal haar nodig hebben om de volgende oefeningen op te lossen.

De eerste oefening op de grammatica en de reeds bekeken woorden is een sleepoefening.
Sleep het correcte antwoord van onderaan naar de plaats in de zin waar iets ontbreekt.
Bekijk aandachtig de oplossingen. In de volgende oefening moet je die zelf kunnen schrijven.
Ook hier kan je de knoppen: Correct Antwoord, Verwijderen, Reset op dezelfde manier gebruiken als voorheen.
Wil je de zin meermaals beluisteren? Klik op de Play knop onder de geluidsspreker.

Deze invuloefening is een schrijfoefening. Vul het juiste antwoord in in het lege vakje.
Zijn er speciale karakters die je niet vindt op je toetsenbord?
Gebruik dan de toetsen op het scherm, klik op de letter die je nodig hebt en schrijf verder.
Druk daarna op Enter om het antwoord te controleren.
Denk aan de vorige oefening waar je dezelfde antwoorden naar de zin moest slepen.
Weet je het echt niet? Klik dan op Juiste oplossing en onthoud die goed.
Je hebt ze nodig om de volgende oefening te kunnen oplossen.

Oefen de grammatica en de woorden opnieuw met deze spreekoefening.
Klik op de opnametoets en spreek het antwoord in.
Zorg ervoor dat je alle zinnen ingeoefend hebt.
Rechts bovenaan bij de zinselector kan je zien bij hoeveelste zin je bent.
Je kan kiezen of je alleen het geselecteerde woord of de hele zin inspreekt.

Deze sleepoefening is misschien wel de leukste van het hele programma.
Sleep de woorden die onderaan in de lijst staan in de juiste volgorde naar het invoerveld.
Woorden die al in de zin staan kan je van plaats verwisselen door ze op de juiste plaats te slepen.
Wanneer je een woord op een reeds ingevuld woord sleept, dan wordt dit woord vóór dit woord ingevoegd.

Dit is een leuk dictee.
Luister aandachtig naar het geluidsfragment en typ de zin die je hoort in het antwoordvak.
Druk op Enter om de oplossing na te kijken. Ga eventueel naar Juiste oplossing .
Je kan de zin opnieuw beluisteren door op de Start knop van de geluidsspreker te klikken.
Je krijgt ook de Nederlandse vertaling als voorbereiding op de volgende ultieme vertaaloefening.
Gebruik de selector rechtsbovenaan je scherm om naar de volgende zin te gaan.
Verwijder zinnen die je goed kent. Als je alle zinnen kent Reset je ze maar weer.

We komen stilaan aan het einde van de les.
Als alles goed is, ken je nu de zinnen van deze les grondig.
Je moet ze nu zelf vlot en volledig zonder fouten schriftelijk kunnen vertalen.
Typ de juiste vertaling in en druk daarna op Enter .

De allerlaatste oefening van de les is de kroon op je werk.
Je moet nu niet alleen een volledige zin correct vertalen, maar je moet hem bovendien vlot en zonder aarzelen kunnen inspreken.
Als je deze oefening kan oplossen, dan mag je de les als geslaagd beschouwen.

Wees niet teleurgesteld als je dat niet kan. Dit is een zéér moeilijke oefening die bovendien enorm afhankelijk is van de technische mogelijkheden van je computer.
De minste aarzeling kan een slecht resultaat tot gevolg hebben. Je kan je resultaat ook beïnvloeden door de gevoeligheid en de reactietijd van de spraakherkenning aan te passen in het menu Instellingen .

Het rapport toont de resultaten van de huidige sessie per vaardigheid.
Zo kan je nagaan op welke onderdelen je het beste/minste presteert.
Je zal zeker gemerkt hebben dat op de meeste schermen een score bijgehouden wordt.
Oefeningen die je overslaat tellen niet mee in je resultaten.

Idiomas is een firma die zich specialiseert in het ontwikkelen van zelfstudiepakketten voor talenstudie.
Als je bijkomende vragen hebt over deze cursus, over de werking of over de mogelijkheden, aarzel dan niet om ons te contacteren.

Copyright © 1995 - 2024. Idiomas.be - Development by Customweb