Duits (Superpack)

Dit is een taalstudie-methode dat u toelaat snel en doeltreffend een taal te leren. Zo hebt u alle troeven in handen om een succesvolle studie in de beste condities te volbrengen.

MILJOENEN "ASSIMILISTEN" GETUIGEN HIERVAN!

Zonder overbodige gadgets alle dagen een halfuurtje ontspannen studeren, en u leert Duits op dezelfde manier als u destijds als kind Nederlands hebt leren spreken.

Deze studie van het Duits gebeurt in 2 fasen:
- Gedurende de passieve fase herhaalt u gewoon wat u hoort en leest. Uw begripsvermogen zal geleidelijk groeien.
- Tijdens de actieve fase, die op natuurlijke wijze volgt, begint u tot uw volle tevredenheid zelf zinnen te bouwen en maakt u steeds meer vorderingen.

Duits assimileren vergt ongeveer 5 maanden, maar na een maand of twee zult u zich reeds behoorlijk in het Duits kunnen uitdrukken! Wij stellen u een ernstige studie voor, bestemd voor mensen zoals u die echt een vreemde taal willen leren.
Het bereikte niveau is dat van dagelijkse omgangtaal in levend, nuttig en actueel Duits.
De geluidsopnamen (compact discs) in dit koffertje werden nauwkeurig en in progressief tempo gerealiseerd door professionelen. Ze houden de volledige Duitse lesteksten van het boek in.

Prijs vanaf:

€ 75.00

Copyright © 1995 - 2024. Idiomas.be - Development by Customweb